Zapytania ofertowe

Data publikacji: 03.12.2018 r

1) W związku z prowadzonymi pracami nad „Hybrydowym systemem komunikacji i opieki w rozproszonym modelu domu wielopokoleniowego – seeYou”, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacunkowego kosztu dla realizacji prac – ” Opracowanie rodziny heterofazowych, biokompatybilnych kompozycji polimerowych o właściwościach reologicznych przystosowanych do grubowarstwowej techniki druku „. Szczegółowy opis zamieszczony w dokumencie „Opis zapytania zał. A”.

Szacowany czas realizacji prac: 10 miesięcy.

2) W związku z prowadzonymi pracami nad „Hybrydowym systemem komunikacji i opieki w rozproszonym modelu domu wielopokoleniowego – seeYou”, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacunkowego kosztu dla realizacji prac – ” Badanie własności fizykochemicznych systemu sensorycznego zbudowanego w oparciu o elektrody drukowane prototypu systemu seeYou” Szczegółowy opis zamieszczony w dokumencie „Opis zapytania zał. B”.

Szacowany czas realizacji prac: 10 miesięcy.

3) W związku z prowadzonymi pracami nad „Hybrydowym systemem komunikacji i opieki w rozproszonym modelu domu wielopokoleniowego – seeYou”, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacunkowego kosztu dla realizacji prac – ” Zaprojektowanie i wykonanie struktur sensorycznych zbudowanych w oparciu o elektrody drukowane, pozwalających na monitorowanie czynności życiowych użytkownika.” Szczegółowy opis zamieszczony w dokumentach „Opis zapytania zał. C” oraz „Opis zapytania zał. D”.

Szacowany czas realizacji prac: 16 miesięcy